+38 (048) 700 60 60
Odessa+38 (048) 700 60 60 st. Sudnobudivna, 1B+38 (048) 771 05 17 st. Bunina, 10Kyiv+38 (044) 364 80 50 st. Kostiantynivska, 57
Callback

Request a call-back

The administrator of VIRTUS will contact you shortly

Thank you!

EN
Ovcharenko Sergey Vasilyevich

Ovcharenko Sergey Vasilyevich

OB-GYN, gynecologist, gynecologist-endocrinologist

Zatserklyanny Alexander Melentievich

Zatserklyanny Alexander Melentievich

Dermatologist, dermatovenerologist, oncologist

Tsepkolenkо Аlexandra Vladimirovna

Tsepkolenkо Аlexandra Vladimirovna

Otorhinolaryngologist, ENT-surgeon

Daiub Ali Akhmedovych

Daiub Ali Akhmedovych

Otorhinolaryngologist, ENT-surgeon, surdologist

Kovilkina Natalia Pavlivna

Kovilkina Natalia Pavlivna

Dermatologist, cosmetologist, dermatovenerologist

Yerofeyeva Oksana Volodymirivna

Yerofeyeva Oksana Volodymirivna

Dermatologist, cosmetologist, dermatovenerologist

Bzita Olena Anatolyevna

Bzita Olena Anatolyevna

Dermatologist, cosmetologist, trichologist

Ivanov Dmitro Albertovich

Ivanov Dmitro Albertovich

Dermatologist, cosmetologist, dermatovenerologist

Bakun Oleksandr Mikhailovich

Bakun Oleksandr Mikhailovich

Dentist, dentist-surgeon

Grisyuk Julia Jurievna

Grisyuk Julia Jurievna

Doctor with ultrasound diagnostics

Smirenskaya Evgeniya Valeryevna

Smirenskaya Evgeniya Valeryevna

Doctor with ultrasound diagnostics

Dimitrova Irina Anatolyevna

Dimitrova Irina Anatolyevna

Dermatologist, cosmetologist, dermatovenerologist

Ostashevskaya Irina Nikolaevna

Ostashevskaya Irina Nikolaevna

Dermatologist, cosmetologist

Novitskaya Irina Valeryevna

Novitskaya Irina Valeryevna

OB-GYN, gynecologist

Kryklas Vladimir Genrikhovich

Kryklas Vladimir Genrikhovich

Dentist, dentist-surgeon

Koshik Natalya Vasilyevna

Koshik Natalya Vasilyevna

Dermatologist, cosmetologist, dermatovenerologist

Submit your review
Ask a question
Online chat